Редакційний статут

Телеканалу НТА

 

ЗМІСТ:

Вступ. Основні засади

Частина І. ОСНОВНІ СТАНДАРТИ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Оперативність подачі інформації
  • Суть оперативної подачі інформації
  • Вимоги до співробітників щодо оперативності
  • Використання слів “сьогодні”, “учора”
  • Застереження щодо нехтування іншими стандартами задля оперативності
  • Застереження щодо штучного створення оперативності
 2. Точність подачі інформації
 • Суть точної подачі інформації
 • Вимоги до співробітників щодо точності
 • Інформація, яку слід перевіряти особливо ретельно
 • Використання аудіо- та відеоархіву
 • Помилки редакції та їх спростування
 1. Достовірність поданої інформації
 • Суть достовірності подачі інформації
 • Журналіст на місці події
 • Анонімні джерела інформації
 • Інформаційні агентства та ЗМІ
 • Правила оприлюднення даних соціологічних досліджень
 • Застереження щодо інформації з Інтернету
 1. Збалансованість подачі інформації
 • Суть збалансованої подачі інформації
 • Вимоги до співробітників щодо збалансованої подачі інформації
 • Відмова від коментаря
 • Вимоги до формату подачі конфліктних чи спірних питань
 • Висвітлення акцій протесту
 • Використання бліц-опитувань
 • Безпідставні узагальнення
 • Баланс позитиву та негативу в новинах
 1. Відокремлення фактів від коментарів та оцінок
 • Подача фактів, а не журналістських коментарів
 • Вимоги щодо уникнення журналістами суб’єктиву
 • Оцінювальна лексика
 • Допустимий рівень аналітики в новинах
 • Коментарі та оцінки в авторських програмах
 1. Повнота подачі інформації
  • Основний зміст новини
  • Складові, які містить повна новина
 2. Простота подачі інформації
  • Простота мови і зрозумілість зображення
  • Подача цифр
  • Уніфікація понять
  • Використання дат

Резюме

Частина II. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТЕЛЕКАНАЛУ НТА

 1. Відмова від шокуючих чи шкідливих для суспільної моралі матеріалів
 2. Повага до приватного життя
 3. Неупередженість до обвинувачених
 4. Оприлюднення імен та інших відомостей про жертв злочину і постраждалих
 5. Захист джерел інформації
 6. Відмова від незаконних методів збирання і оприлюднення інформації
 7. Придбання інформації
 8. Відмова від плагіату
 9. Відмова від дискримінації будь-кого за будь-якими ознаками
 10. Відмова від хабарів
 11. Матеріали, які стосуються неповнолітніх
 12. Ембарго, оф рекордз

Резюме

Частина III. СТАНДАРТИ ВЗАЄМОДІЇ І СПІВПРАЦІ ТВОРЧИХ І ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТЕЛЕКАНАЛУ НТА

 1. Засади взаємовідносин у колективі
 2. Принципи редагування журналістських матеріалів
 3. Цензура

Вступ. ЗАСАДНИЧІ МОМЕНТИ

 • Телеканал НТА мас основною метою своєї діяльності правдиву, вчасну і докладну передачу суспільно-значимої інформації від її джерел до кожного члена суспільства
 • Телеканал НТА не обмежується захистом інтересів окремих політичних сил,окремих соціальних, національних, етнічних і расових груп, окремих бізнес-груп. окремих релігійних громад, а дбає про загальний інтерес українського суспільства і кожного його індивіда -мати вдосталь високоякісної інформації про те, що відбувається, задляприйняття виважених, усвідомлених повсякденних рішень кожним членом суспільства,незалежно від партійної, національної, етнічної приналежності, соціального статусу, достатку, місця мешкання, роду занять, віросповідання, статі тощо,
 • за рахунок дотримання Засад редакційної політики,Телеканал НТА подає будь-яку інформацію безсторонньо і неупереджено

 

 • У роботі Телеканал НТА виходить з того, що за будь-яких обставин не дає жодних переваг:
 • політичним партіям і рухам,
 • фракціям парламенту, обласних, міських та районних рад.
 • Президенту, його канцелярії, Кабінету МіністрівУкраїни, обласним, міським та
 • районним держадміністраціям.
 • профспілкам та громадським організаціям.
 • релігійним громадам.
 • бізнес-групам та окремим бізнес-структурам,
 • об’єднанням громадян та окремим громадянам.
 • У висвітленні будь-якого питання Телеканал НТА виходить з безумовного і педантичного дотримання:
 • Конституції України,
 • чинного законодавства,
 • норм міжнародного права, які визнано державою Україна,

У висвітленні будь-якого питання Телеканал НТА, крім цього Редакційного Статуту, також може керуватися рекомендаціями і ухвалами міжнародних правозахисник і журналістських організацій.

Телеканал НТА може, відповідно до положень Конституції України, чинного законодавства та норм міжнародного права, вводити у свою роботу певні послаблення або обмеження у зв’язку з нерядовими або надзвичайними (форс-мажорними) обставинами, як-от:

 

 • масові заворушення, в тому числі в окремому регіоні країни.
 • стихійні лиха,
 • терористичні напади,
 • оголошення жалоби, в тому числі в окремому регіоні країни,
 • надзвичайні ситуації будь-якого штабу, в тому числі оголошення надзвичайного стану, в тому числі в окремому регіоні країни,
 • оголошення воєнного стану і війна.

Поза тим Телеканал НТА залишає за собою право, незалежно від згаданих надзвичайних обставин, продовжувати інформувати суспільство про те. що відбувається в країні та поза її межами.

Телеканаї НТА категорично інформує наступні інституції:

 • владу (законодавчу, виконавчу і судову) на всіх їх рівнях.
 • бізнес (надвеликий, великий, середній та дрібний),
 • національні, етнічні і расові групи,
 • релігійні громади.
 • профспілки та інші громадські організації,

що добором висвітлюваної тематики, способами її висвітлення, вибором тих, хтоозвучує думки, позиції чи коментує їх. Телеканал НТА займається незалежно від всіх згаданих

груп. Це є питанням кваліфікації та ініціативи співробітників інформаційних служб Телеканал НТА. Водночас усі згадані інституції і окремі громадяни України мають право здійснювати контроль за тим. як у своїй роботі Телеканал НТА дотримується Конституції України, чинного законодавства і Засад редакційної політики.

Найважливішими цінностями, до яких за всіх згаданих умов прагне Телеканал НТА і кожен його співробітник, є:

 • дотримання конституційних прав, свобод та обов’язків кожного громадянина,
 • дотримання чинного законодавства органами влади всіх рівнів.
 • забезпечення свободи слова,
 • розбудова громадянського суспільства в Україні,
 • розвиток України як держави.

Непорушним принципом роботи Телеканалу НТА є такий, що інформаційні програми є чітко, ясно і недвозначно відокремленими від будь-якої (комерційної, політичної чи соціальної) реклами.

Телеканал НТА підтримує і заохочує вільну думку і постійне вдосконалення кваліфікації своїх співробітників. Професійні навички, широта освіти, воля до дії і бажання бути корисним для суспільства, готовність у своїй роботі долати численні перешкоди – це ті риси, яких потребує від співробітників повсякденна робота в системі Телеканалу НТА Інформаційні продукти Телеканалу НТА базуються на неухильному дотриманні стандартів і етичних засад, викладених у цьому документі.

Частина І. ОСНОВНІ СТАНДАРТИ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Будь-яка інформація, що пропонується Телеканалом НТА телеглядачам повинна безумовно відповідати таким стандартам повинної журналістики, як:

 • оперативність,
 • точність,
 • достовірність,
 • збалансованість,
 • відокремлення фактів від коментарів та оцінок,
 • повнота,
 • простота.

  І.  ОПЕРАТИВНІСТЬ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Невчасно подана новина не є новиною!

1.1. СУТЬ ОПЕРАТИВНОЇ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Будь-яка новина подається Телеканалом НТА у найближчому (або якщо це є необхідним – у екстреному) випуску новин. Телеканал НТА прагне до того, щоб будь-яку новину знаходити і повідомляти своїм користувачам раніше за інші засоби масової інформації.

При цьому новина подається у тому вигляді та форматі, який є досяжним на даний момент часу. В наступному випуску новина подається вже у більш повному вигляді, з новими подробицями, у розвитку, у більш складному форматі.

 

1.2. ВИМОГИ ДО СПІВРОБІТНИКІВ ЩОДО ОПЕРАТИВНОСТІ

Задля досягнення оперативності Телеканал НТА має активно і раціонально використовувати ініціативу співробітників, технічний ресурс, робочі зв’язки і співробітництво з іншими мас-медіа. Всі співробітники Телеканалу НТА мають орієнтуватися у значущості тієї чи іншої новини, щоб своєчасно вносити корективи у попередні плани роботи і концентруватися на більш значущих темах. Для цього всі творчі співробітники телеканалу НТА мають стежити не лише за подіями у сфері власної спеціалізації, але й цікавитися іншими суспільно-важливими темами.

1.3. ВИКОРИСТАННЯ СЛІВ “СЬОГОДНІ”, “УЧОРА”

Слова “сьогодні” слід по можливості уникати, особливо у матеріалах у запису, що йдуть в ефір увечері, адже їх можуть повторити зранку колеги з ранкових програм. У підводках слово “сьогодні” має ретельно перевірятися редактором, щоб запобігти його надуживанню протягом певного випуску. Взагалі, кажучи про новини, можна вважати, що будь-яка новина (за нечисленними винятками), це те, що сталося саме сьогодні.

Слово “вчора” під час повідомлення новини краще взагалі не уживати, оскільки це створює враження, ніби новини подаються із запізненням. У таких випадках, новину або відкидають, якщо вона мало важлива, або чітко пояснюють глядачеві, що новину отримано із затримкою з поважних причин. У цих випадках слід віддавати перевагу формулюванню “як лише сьогодні стало відомо”.

Слово „вчора” може вживатися автором матеріалу, як елемент у тлі інформаційного матеріалу, коли його автор вважає за необхідне нагадати хронологію розвитку події і повніше представити її в контексті інших подій.

1.4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО НЕХТУВАННЯ ІНШИМИ СТАНДАРТАМИ ЗАДЛЯ ОПЕРАТИВНОСТІ

Прагнення до оперативної подачі новини не повинно призводити до порушення будь- якого іншого зі стандартів телеканалу НТА. Особливо це стосується таких стандартів, як точність і достовірність.

Є неприпустимим задля оперативності подавати в ефір або викладати в інтернеті не перевірену належним чином інформацію.

1.5.  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ШТУЧНОГО СТВОРЕННЯ ОПЕРАТИВНОСТІ

Інформаційні служби телеканалу НТА не створюють “штучну” оперативність лише за допомогою драматичної лексики (“Як щойно стало відомо…” тощо), або за рахунок видачі в ефір неперевіреної інформації, або тим більше робочих версій.

           Принцип телеканалу НТА: “Ми розповідаємо про все першими!”

 1. ТОЧНІСТЬ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

 

Неточна інформація – це дезінформація!

 • СУТЬ ТОЧНОЇ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Факти, що їх подають користувачу редакція телеканалу НТА, повинні точно відповідати реальним подіям чи даним. Будь-які висловлювання в ефірі телеканалу НТА повинні цитуватися або переказуватися без спотворення первинного змісту.

 • ВИМОГИ ДО СПІВРОБІТНИКІВ ЩОДО ТОЧНОСТІ

Будь-яка інформація, повинна бути гарантовано точною, що вимагає серйозного, прискіпливого її збирання, обробки і подачі. Стандарт вимагає від співробітників докладати щоразу максимум зусиль для перевірки кожної інформації.

За точність інформації, відповідає насамперед журналіст. У оперативній ситуації, коли немає інших джерел, або неможливо знайти інші джерела, редактори повністю покладаються на те, що журналіст докладно розібрався у своїй темі. Маючи суперечливі відомості від журналіста та з інших джерел, редактори вживають заходів для з’ясування істини і. якщо це не вдається, дають дозвіл на оприлюднення інформації журналіста. З цих причин, відповідальність за точність фактажу насамперед лежить саме на журналістові – авторі повідомлення.

При пошуку інформації, інформаційна редакція телеканалу НТА повинна докладати всіх можливих зусиль для того, щоб отримати її самостійно від першоджерела. І лише, якщо це неможливо, отримувати її від тих, хто в свою чергу отримав її від першоджерела.

Але попри те, що конкретну інформацію перевіряють ті, хто має це зробити за своїми посадовими обов’язками, точність має бути справою честі всієї редакції і кожного її співробітника. Тому кожний співробітник редакції може бути цілком незалежним додатковим “контролером точності” і докласти власної ініціативи до уточнення будь-якої інформації, яку редакція готує до оприлюднення.

Інформація, отримана від співробітників прес-служб, прес-секретарів, речників, прес- аташе, які уповноважені робити заяви від органів влади, установ, організацій, партій, рухів, парламентських фракцій і груп, окремих народних депутатів чи політиків, розцінюється телеканалом НТА, як офіційна позиція останніх. Ця інформація оприлюднюється із обов”язковим зазначенням джерела, яке несе відповідальність за її точність.

Вимагаючи від своїх співробітників дотримання стандарту точності, телеканал НТА нагадує їм. що будь-яка особа, що надає журналісту певну інформацію, може бути недостатньо компетентною, а може й свідомо подавати неякісну або неправдиву інформацію зі своєю корисливою метою. Тому, повідомляти про подію, яку не бачили на власні очі відповідальні співробітники редакції, або ж про факти, відомі лише зі слів сторонньої особи, слід лише перевіривши їх щонайменше ще у двох джерелах інформації. Якщо йдеться лише про попередні дані і ця інформація є надзвичайно суспільно значимою, слід обов’язково загострювати увагу користувача телеканалу НТА на цій обставині. Таку інформацію можна давати лише у надзвичайних випадках!

У будь-якому разі, якщо у редакції є сумніви в точності певної інформації, а перевірити її з певних причин неможливо, від такої інформації слід відмовлятися, якою б цікавою вона не виглядала. І ще одне застереження: що більш сенсаційною чи скандальною виглядає інформація – то ретельнішою має бути її перевірка!

 

2.3. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ СЛІД ПЕРЕВІРЯТИ ОСОБЛИВО РЕТЕЛЬНО

Особливо ретельно слід перевіряти такі аспекти інформації:

 • повідомлення про лихо з людськими жертвами, кількість жертв, постраждалими і зниклими без вісти у частині їхньої кількості
 • повідомлення про смерть конкретної людини, про списки загиблих чи пропалих без вісти
 • імена, прізвища і особові назви
 • цифри, особливо коли вони є принциповою частиною новини
 • виключні поняття, тобто усе, що починається зі слів “уперше”, “востаннє”, “безпрецедентно”, “найбільший”, “найменший” та подібним.

Особові імена і назви ретельно перевіряються зі словником, картою чи атласом – як вони пишуться у титрах і як вони вимовляються в ефірі. Якщо така перевірка є неможливою, слід консультуватися з фахівцями у галузі. Чим частіше вживана, або є ближчою до щоденного українського життя та чи інша географічна назва або ім’я, тим прискіпливіше треба перевіряти їх правопис і наголоси.

У текстах телепрограм цифри зазвичай бажано округляти, відповідно до правил арифметики, оскільки на слух складні цифри сприймаються важко. “Близько третини мільйону” краще за ”325 тисяч”. “Понад два з половиною” краще за “дві цілих шість десятих”.

Кваліфікація та обізнаність у темі мають підказувати журналісту, ведучому чи редактору, коли цифру треба навести з десятими і сотими долями, а коли її можна дати, округливши до десятків мільйонів. Головний підхід тут – не втратити за рахунок округлення основний зміст новини.

Треба також чітко розрізняти “відсотки” та “відсоткові пункти”. Приклад: політик А мав минулого місяця рейтинг 10 відсотків, цього місяця – 15. Це означає, що його рейтинг зріс на 5 відсоткових пунктів (або ж на 50 відсотків).

 • ВИКОРИСТАННЯ АУДІО- ТА ВІДЕОАРХІВУ

При використанні аудіо- та відеоархівннх матеріалів слід недвозначно повідомляти слухачеві чи глядачеві новин, що цей матеріал є архівним. Єдиною беззастережною причиною використання архіву є аудіо- або відеозапис конкретної події чи розмови в минулому, для нагадування слухачам чи глядачам про “історію” питання.

 • ПОМИЛКИ РЕДАКЦІЇ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

У разі, якщо, попри всі належні перевірки, нова інформація свідчить про те, що попередній варіант інформації містив помилку, на виправленні цієї помилки редакція мас недвозначно наголосити у найближчому випуску новин. Чим серйознішою є помилка, тим рішучіше її слід виправляти.

Якщо помилка є серйозною, крім найближчого інформаційного випуску, програми, слід повідомити про спростування також і у тому випуску, який виходить в ефір наступного дня у той же час, у який помилка вперше була оприлюднена в ефірі.

 

 1. ДОСТОВІРНІСТЬ ПОДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • СУТЬ ДОСТОВІРНОСТІ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Інформація, яку подає своїм користувачам телеканалу НТА, повинна завжди мати авторитетне джерело походження (у тому числі – авторитетне саме для конкретної новини).

Крім того, на джерела телеканал НТА мають посилатися чітко і недвозначно.

Посилання на джерело інформації є для користувача телеканалу НТА єдиним доказом того, що йому розповідають про речі, які відбуваються насправді, а не про фантазії журналістів. Інформацію завжди слід отримувати з першоджерела (лише якщо це об’єктивно неможливо – з того джерела, яке стоїть найближче до оригіналу).

Що більш сенсаційна новина, то важливіше посилання на авторитетне джерело інформації! До будь-якої інформації слід ставитися зі зваженим скептицизмом.

 

 • ЖУРНАЛІСТ НА МІСЦІ ПОДІЇ

Журналіст телеканалу НТА працює на місці події (в тому числі робить прямі включення в ефір), або робить звідти репортаж чи створює інформаційне повідомлення. Це – власна інформація програми, джерелом інформації є сам журналіст (першоджерелом, коли розповідає про пригоду, джерелом, коли переповідає розповідь ньюзмейкера).

Переповідаючи слова сторонньої особи, завжди слід зазначати спосіб спілкування(„телефоном”, „ на прес-конференції”, „в інтерв’ю нашому кореспонденту”, „під час прямого включення ”, „в студії” тощо).

Якщо журналіст телеканалу НТА не бачив новини на власні очі і не чув на власні вуха, слід посилатися на те джерело, з якого він довідався про новину, але далі докласти зусиль до підтвердження і уточнення інформації з інших джерел.

 • АНОНІМНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

За чинним на момент ухвалення цього Редакційного Статуту журналіст і редакція мають право не розкривати своїх джерел інформації.

Інформацію з посиланням на анонімне джерело можна давати, коли збігаються такі обставини: інформація є суспільно значимою, джерело є безумовно компетентним стосовно характеру інформації, редакція переконана в добросовісності джерела, джерело з ваг омих причин не хоче, щоб його ім’я було оприлюднене.

У таких випадках можна посилатися на:

 • „авторитетні джерела”, тобто ті. які мають вплив на події, а не лише доступ до інформації,
 • „офіційні джерела” або означені (наприклад, “з джерел, наближених до Міністерства оборони’), якщо вони мають доступ до інформації, передбачений їхніми службовими обов’язками,
 • „поінформовані джерела”, тобто якщо вони просто мають доступ до інформації (таке посилання є иайслабкїшим).

До анонімних джерел слід також віднести випадки, коли людина погоджується на інтерв’ю, якщо її обличчя або фігура або голос не можуть бути впізнані. В разі, якщо

інформація є суспільно значимою, таке інтерв’ю може бути розміщено в ефірі. Відповідальність за компетентність та добросовісність інтерв’юйованого повністю бере на себе автор матеріалу, або група авторів. Про особу інтерв’юйованого він повинен попередньо повідомити редактора.

           Слід пам’ятати, то посилатися на анонімні джерела можна лише тоді, коли повідомляється про факти чи події, але НЕ МОЖНА цього робити, повідомляючи про коментарі чи думки!

Слід також пам’ятати, що, посилаючись на анонімне джерело, автор або група авторів, і інформаційна редакція беруть на себе повну відповідальність за достовірність і точність інформації. Тому посилатися на анонімне джерело можна лише у тому випадку, якщо інформаційна редакція повністю переконана в авторитетності цього джерела, але не має іншої змоги подати новину, крім як пославшись на анонімне джерело.

Рішення про допустимість посилання на авторитетне анонімне джерело ухвалює головний редактор. Журналіст повинен поінформувати редактора щодо цього джерела.

У інформаційних випусках телеканалу НТА заборонено використовувати посилання „джерела повідомляють” (без зазначення характеру джерел), „як стало відомо”, ‘’кажуть” і подібні. Не допустимими є також посилання „експерти вважають”, „спостерігачі зазначають”. У цих випадках слід чітко ідентифікувати експертів та спостерігачів.

3.4. ПРАВИЛА ОПРИЛЮДНЕННЯ ДАНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Особливо ретельними мають бути інформаційна редакція телеканалу НТА, коли подає дані соціологічних досліджень.

Першим і основним правилом тут є переконаність редакції у авторитетності соціологічної служби, яка проводила дослідження. Для цього редакція має власноруч дослідити, принаймні, такі ключові моменти:

 • хто є власником цієї соціологічної служби
 • чи є служба членом професійних асоціацій соціологів
 • чи дотримується вона у своїй роботі наукових методик
 • чи проводить служба бізнесові дослідження, чи лише електоральні
 • чи не була служба у минулому причетною до маніпуляцій та фальсифікацій даних

 

Подаючи дані соціологічних досліджень, телеканал НТА, задля дотримання стандарту достовірності, повинні у повідомленні обов’язково озвучувати наступні позиції:

 • точну назву соціологічної служби, яка проводила дослідження
 • замовника дослідження (якщо такий є)
 • термін, “географію” і спосіб проведення дослідження
 • кількість опитаних і вказівки на репрезентативність (кого ці опитаніпредставляють),
 • точне формулювання запитання, на яке давали відповідь респонденти
 • усі вагомі позиції відповідей
 • розмір статистичної похибки (особливо це важливо, коли вагомі позиції можуть зазнати значних змін при врахуванні похибки, крім того, від розміру статистичної похибки залежить, наскільки можна округляти цифри)
 • більш широкий контекст, який міг мати вплив на думку громади чи окремих їїгруп.

Крім того, подаючи дані соціологічних досліджень, слід завжди наголошувати на тому, що вони є лише імовірним прогнозом, і не завжди в повній мірі відповідають настроям у суспільстві.

3.5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ З ІНТЕРНЕТУ

Численні інтернет-видання зазвичай не можуть вважатися достовірним джерелом інформації. Це пояснюється тим, що вони здебільшого не є офіційно зареєстрованими засобами масової інформації, контроль за дотриманням вимог чинного законодавства низький і невідомий рівень внутрішніх вимог до перевірки інформації в самій редакції інтернет-видання. Для використання інформації з посиланням на інтернет-видання інформаційна служба Телеканалу НТА повинна як слід переконатися в тому, що ці вимоги є достатніми.

4. ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Незбалансована подача інформації завжди є пропагандою на чиюсь користь!

 • СУТЬ ЗБАЛАНСОВАНОЇ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Телеканал НТА обов’язково представляє позиції усіх сторін будь-якого конфлікту, або неоднозначного, спірного питання. У разі, якщо оперативно неможливо взяти коментар однієї із сторін, щоб представити її точку зору в межах одного сюжету чи випуску, редакція має докласти зусиль до того, щоб викласти цю точку зору, принаймні, в наступному випуску чи наступного дня. У цьому випадку обов’язково слід загострювати увагу споживача інформаційного продукту телеканалу НТА на тому, що на проблему є різні точки зору, а також повідомити причину, з якої поки що не вдалося взяти коментар певної сторони і повідомити, коли цей коментар може бути оприлюднено.

 • ВІДМОВА ВІД КОМЕНТАРЯ

Відмова сторони від коментаря – також є коментарем. Редакція обов’язково повідомляє про таку відмову, про її причини, але завжди залишає за цією стороною -“відмовником” право прокоментувати ситуацію у наступних випусках новин. Водночас, редакція повинна докласти всіх можливих зусиль до того, щоб переконати сторону, яка відмовилася, прокоментувати чи спростувати звинувачення, викласти свою позицію.

 • ВИМОГИ ДО ФОРМАТУ ПОДАЧІ КОНФЛІКТНИХ ЧИ СПІРНИХ ПИТАНЬ

 

Позиції різних сторін конфлікту мають подаватися у однаковому форматі, без будь-яких переваг (хронометражних, емоційних тощо) будь-якій із сторін. Слід також пам’ятати, що врівноважувати сторони конфлікту редакція має не просто математично (два синхрони “правих” – два синхрони “лівих”). Слід чітко викласти позиції кожної сторони. Якщо є важливою аргументація позицій – так само викласти і аргументацію.

При запрошенні сторін до студії ведучі не повинні віддавати – ні змістом чи гостротою питань, ні інтонаційно, ні за часом на відповіді, – жодної переваги жодній із сторін.

Журналістам і редакторам телеканал} НТА слід регулювати й такі речі, як надуживання інтерв’ю з одними й тими самими політиками або експертами. Задля цього редакції повинні докладати планомірних і постійних зусиль до розширення кола коментаторів з боку кожної політичної чи іншої сили, інституції, а також до розширення кола експертів з різної тематики.

Подаючи інформацію, надану редакції зацікавленою стороною, слід зазначати цю зацікавленість для глядача, слухача чи читача в разі, якщо ця зацікавленість є підтвердженою фактами або висловлюваннями самої зацікавленої сторони.

 • ВИСВІТЛЕННЯ АКЦІЙ ПРОТЕСТУ

Збалансованість подачі матеріалу охоплює і деякі інші аспекти. При висвітленні будь-яких акцій протесту (пікети, мітинги тощо) слід обов’язково подавати дані про кількість учасників з двох джерел – від організаторів акції, і від правоохоронців. Цього можна не робити лише в тому випадку, коли кількість людей є незначною і кореспондент може цілком точно підрахувати, скільки їх.

При висвітленні акцій протесту теленовинами жодним чином – за рахунок зйомки та монтажу – не повинна порушуватися правдива картинка. Всі сили, присутні на акції повинні бути показані однаковою кількістю загальних планів, щоб глядач міг правильно оцінити масштабність акції і кількість прихильників кожної зі сторін. Крім того, слід пам’ятати, що у багатолюдних акціях зазвичай беруть участь різні люди. Категорично забороняється спеціально добирати на середніх та широких планах лише певний типаж.

При висвітленні акцій протесту слід подавати позиції всіх сторін, залучених до акції: тих, хто протестує, і тих, проти кого вони протестують.

Телевізійникам також слід бути уважними до гасел та транспарантів, які потрапляють до кадру, оскільки на них можуть бути зображені або написані шокуючі речі або речі, які ображають чесгь та гідність окремих осіб чи організацій.

 • ВИКОРИСТАННЯ БЛЩ-ОПИТУВАНЬ

При включенні до журналістського матеріалу опитувань людей (бліц-опитування) слід пам’ятати, що жодне бліц-опитування навіть і приблизно не відображає стану громадської думки з будь-якого питання! Це можливо лише, коли йдеться про невелику референтну групу (яку можна опитати всю або майже всю), і найчастіше така група в матеріалі виступатиме однією зі сторін конфлікту. Про використання бліц-опитувань заздалег ідь і конкретно треба повідомити споживачів інформації.

Використання “бліц-опитувань’’ є доцільним лише для демонстрації спектру думок, але не кількісного співвідношення їх прихильників, і є можливим лише за дотримання таких правил:

 • з будь-якого конфліктного, спірного чи навіть просто непевного питання – слід представити

бліцами весь спектр думок без жодної переваги (хронометражної, емоційної тощо) будь-якій одній з них,

 • неприпустимим є використання бліц-опитувань на підтвердження лише однієї позиції чи точки зору на проблему,
 • опитані мають давати відповідь на чітке й однакове для всіх запитання,
 • слід намагатися при цьому представляти різні стать, вікові групи, якщо нема контекстуальних обмежень (наприклад, потрібна чітка референтна група).

Бліц-опитування є допустимими, а інколи й необхідними, якщо проблема, рішення, заява, подія, про які йдеться в сюжеті, можуть викликати широкий суспільний резонанс (оскільки зачіпають інтереси великих соціальних груп).

Вільно можна ілюструвати бліц-опитуваннями лише безумовно позитивні враження або поняття.

 • БЕЗПІДСТАВНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ

У матеріалах телеканал)’ НТА не повинно бути безпідставних узагальнень (‘’студенти вважають…”, “одесити проти…”). Узагальнення можуть бути лише в таких випадках:

 • це суб’єктивна думка сторонньої людини, при цьому чітко ідентифіковано цю людину,
 • є відповідні, цілком достовірні, науково обгрунтовані соціологічні дослідження,
 • референтна група є настільки малою, що журналіст має змогу самотужки повноцінно дослідити баланс думок у ній.
 • БАЛАНС ПОЗИТИВУ ТА НЕГАТИВУ В НОВИНАХ

Редактори мають також при плануванні сюжетів і випусків стежити за тим. щоб у новинах Телеканал НТА дотримувався баланс негативної та позитивної інформації, щоб у глядачів, слухачів чи читачів не залишалося гнітючого відчуття щодо реальності. З цієї ж причини доцільно прагнути закінчувати випуски новин позитивною інформацією (нарис про цікаву людину чи місцевість, культурна тематика та інше).

 1. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ФАКТІВ ВІД КОМЕНТАРІВ ТА ОЦІНОК

5.1. ПОДАЧА ФАКТІВ, А НЕ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ КОМЕНТАРІВ

Подаючи будь-яку інформацію, телеканал НТА, чітко і недвозначно відокремлюють виклад фактів від коментарів і обов’язково при цьому позначають джерело суб’єктивної думки. Будь-яка інформація телеканалу НТА не містить у собі також і редакційних чи журналістських оцінок. Такі коментарі чи оцінки є можливими лише з однієї тематики – безпосередньо проблем телерадіомовлення в країні. У такому випадку коментар повинен бути чітко названий коментарем (“коментар редакції”), або ж його може викласти конкретний співробітник телеканалу НТА, з чітким зазначенням того, що це є суб’єктивна думка саме цього співробітника.

Будь-які коментарі чи оцінки (суб’єктивна думка) подаються в новинах телеканалу НТА лише з чітким і недвозначним вказанням на їхнє джерело, незалежно від того, чи подасться вона прямою мовою (синхроном), цитатою чи журналістським переказом.

 

 • ВИМОГИ ЩОДО УНИКНЕННЯ ЖУРНАЛІСТАМИ СУБ’ЄКТИВІЗМУ

Співробітникам телеканалу НТА категорично заборонено коментувати факти, які вони подають у своєму матеріалі, або ж подавати чиюсь думку як свою. Також заборонено давати власні оцінки фактам, явищам, подіям та персонам.

Співробітники телеканалу НТА, готуючи матеріал, повинні безумовно уникати власних емоцій, щоб емоції не стали частиною цього матеріалу. Глядач дивиться новини, щоб одержати інформацію про подію, а не оцінки журналіста чи редакції, а тим більше – їхнє ставлення до цієї події!

Висвітлюючи конфлікт, співробітники телеканалу НТА не мають права висловлювати (в тому числі й за рахунок інтонації, міміки тощо) свій особистий висновок чи симпатію. Можна ретранслювати в матеріалі емоційно забарвлені висловлювання інших людей. Права на трансляцію власних емоцій у журналістів телеканалу НТА немає. Єдиним частковим винятком можуть бути прямі включення з місць тих подій, які викликають підвищені емоції. Це може виправдовуватися тим, що в такому випадку журналіст, крім іншого, є очевидцем. Утім, навіть у надзвичайних випадках співробітники телеканалу НТА повинні докласти максимум зусиль до того, щоб стримувати власну емоційність.

 • ОЦІНЮВАЛЬНА ЛЕКСИКА

У матеріалах телеканалу НТА не повинно бути лексики, яка має оцінювальне значення.

Задля зменшення ризику оцінки телеканалу НТА прагнуть не використовувати прикметники, віддаючи перевагу дієсловам! Оцінювати подію, персону, вчинок тощо має право користувач, якого телеканал НТА повинно забезпечити для цього усією необхідною для цього інформацією.

 • ДОПУСТИМИЙ РІВЕНЬ АНАЛІТИКИ В НОВИНАХ

Мінімальна аналітика є прийнятною у новинній продукції телеканалу НТА лише у пошуку відповіді на запитання: “що було причиною події?” і “якими можуть бути наслідки події?” Але і у цих випадках журналісти новинних служб мають покладатися насамперед на пошук широкого спектру думок, представляючи позиції різних сторін і висновки нейтральних експертів, а не висловлювати власні судження.

Журналістам новин слід мати на увазі, що висловити власні оцінки чи коментарі до фактів, подій чи висловлювань, вони мають змогу’ в авторських програмах Телеканалу НТА (як автори, або ж як гості студії).

 • КОМЕНТАРІ ТА ОЦІНКИ В АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМАХ

На відміну від новин, інформаційно-аналітичні та публіцистичні програми телеканалу НТА є авторськими, відтак журналіст-автор має право коментувати факти з точки зору причин та наслідків. У межах журналістського розслідування авгор-журналіст має право на озвучення власної версії (гіпотези) з нас туш ним пошуком фактів, що підтвердили б її.

Разом з тим, стандарт відокремлення фактів від коментарів є чинним і для авторських програм у тій частині, що свої висновки чи судження автор повинен чітко відділяти від

суджень інших учасників програми і від викладу фактів (”На мою думку…”, “Вважаю…”тощо). Так само чинним є вимога до того, що ведучий не має права використовувати чужу думку, як власну. Необхідно чітко посилатися на автора цієї думки.

Крім того, у авторських програмах є обов’язковим дотримання автором таких стандартів, як точність, достовірність, збалансованість і повнота подачі інформації.

           Неприпустимим є ігнорування думок або фактів, які “не працюють” на підтвердження авторської версії або авторського висновку.

Авторські програми Телеканалу НТА для глядача мають чітко ідентифікуватися саме як авторські для того, щоб споживач продукту Телеканалу НТА розумів, що висловлена автором думка є не фактом, не “істиною в останній інстанції”, не позицією Телеканалу НТА. а лише суб’єктивним судженням конкретного журналіста. Споживач в даному випадку сам для себе обирає, наскільки він довіряє досвіду та аналітичним здібностям конкретного автора-журналіста.

           5.6. ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОГРАМАХ

Потрібно розрізняти експертів нових знань чи складних для розуміння явищ чи подій та незалежних експертів, які коментують соціальні та політичні події.

Експерти, що коментують нові знання та складні для розуміння явища та події повинні бути знавцями, якість яких підтверджена їх колегами в цій же сфері знань (науковий чи професійний статус).

Щодо соціальних та політичних подій експерти мають бути ще й незалежними. Необхідно утримуватися від залучення в якості експертів політиків. Потрібно дотримуватися такого розуміння: політики заявляють позиції, експерти дають оцінки. Це розмежування повинне ставати у інформаційних випусках дедалі більшим по мірі професіоналізації експертів на ринку консультаційних та експертних послуг.

Науковцям слід віддавати перевагу для оцінок загальних соціально-політичних явиш та подій. Експертам, що працюють на ринку консультаційних послуг, слід надавати перевагу для оцінок конкретних соціально-політичних явищ та подій.

Експерти, що коментують соціальні та політичні події повинні бути незалежними, що означає:

 • вони водночас не є політиками або утримуються від коментаря на користь тієї чи іншої політичної сили (про них. наприклад, відомо, що вони не працюють на якусь одну політичну силу);
 • вони не є активними учасникам політичних подій, які самі коментують, або спроможні відсторонено їх оцінювати:
 • вони є змінюваними так, що один і той же експерт не може коментувати один і той же тип події протягом тривалого часу.
 1. ПОВНОТА ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Неповна інформація є інформацією наполовину!

6.1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ НОВИН

Подаючи будь-яку інформацію, інформаційні служби телеканалу НТА повинні насампереддати користувачу відповідь на п’ять основних запитань:

 • Що сталося? (або щоказав?)
 • Хто скоїв? (або хто сказав?)
 • Де сталося? (або де сказав?)
 • Коли сталося? (або коли сказав?)
 • Як сталося (або за яких обставин було сказано?)

Більшої повноти ми досягаємо, коли додатково відповідаємо на інші питання («чому?» або «чому було сказано?», «що це означає?» (встановлення причинно-наслідкових зв’язків) тощо).

6.2. З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ПОВНОТА НОВИН

Телеканал НТА намагається подавати кожну новину настільки повно, наскільки це є можливим у даний момент. Крім основних запитань, телеканал НТА дає відповідь нак максимально можливу кількість запитань глядача, слухача або читача у кожний конкретний момент.

Телеканал НТА ніколи не забуває ані про вагомі деталі (хай вони і не мають відношення до докорінних питань), ані про широкий контекст, ані про тло кожного питання, яке може бути таким:

 • «історія питання»
 • Пояснення складних питань
 • Розширення контексту

 

 1. ПРОСТОТА ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Складна інформація – це взагалі не інформація!

7.1. ПРОСТОТА МОВИ І ЗРОЗУМІЛІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

Мовлення телеканалу НТА здійснюється нормативною українською розмовною мовою, простими висловлюваннями. Будь-яке повідомлення складається переважно з простих речень, усім відомим понять. Співробітники інформаційних редакцій телеканалу НТА прагнуть уникати:

 • Слів іншомовного походження, якщо є адекватний український замінник
 • Термінології, професійного та іншого жаргону і арго (якщо їх вжиток не є принциповим щодо новин)
 • Штампів та слів-паразитів (у будь-якому разі)

Співробітники інформаційних редакцій телеканалу НТА дуже обережно ставляться до:

 • Фразеологізмів, ідіом та образності (допустимі лише тоді, коли вже розставлено всі крапки над «і»)
 • Діалектизмів та рафінованої мови (якщо вони є необхідними за змістом, то слід їх добре пояснити)
 • Омонімів (це особливо стосується теле- та радіо новин – на слух омоніми сприймаються важко)

Зрозуміло, що кожен журналіст шукає відповідники словам, які часто використовуються  в сюжеті, проте першими синонімами вживаються найчастіше згадувані.

Абревіатури (крім гарантовано загальновживаних) – слід розшифровувати (якщо потрібно – пояснювати), щонайменше, при першій згадці.

Будь-яке відео, графічне зображення чи фото, подане телеканалом НТА, не викликає у глядача подиву і запитання «що це мені показують?».

 

7.2. ПОДАЧА ЦИФР

У телевізійних матеріалах цифри належить давати в зрозумілому порівнянні, посади та титули – спрощувати, наскільки це можливо. У телевізійних матеріалах слід, якщо це можливо, дублювати цифри і в журналістському тексті, і у графічній формі на екрані.

Телеканал НТА намагається подавати будь-які цифри у такому поясненні чи порівнянні, щоб будь-який користувач продукції телеканалу НТА зміг співвідносити їх зі своїм життям. Це стосується вибору подачі відносних чи абсолютних величин. Це стосується порівнянь, коли йдеться про дуже великі чи дуже малі величини. Якщо журналіст повідомляє лише, що зібрано стільки-то тон зерна, без порівняння, то це не є новиною, це – імітація новин. Глядачеві та самому репортерові має бути зрозуміло – це більше чи менше, ніж торік, чи вистачить стільки на певний період, чи як це співвідноситься з прогнозами тощо. Коли це найбільший чи найменший урожай за певний час, то треба про це казати. Те ж саме стосується інфляції, курсу валют, виробництва, ВВП тощо.

До цифр має бути дуже обережне ставлення. Помилки в курсах валют або прогнозі погоди коштують глядачам реальних грошей або зіпсованих вихідних.

7.3. УНІФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ

У межах матеріалу (випуску, усіх випусків, програми, усіх програм) одне поняття слід називати однаково. Інакше споживач телеканалу НТА може не зрозуміти, про що йдеться. Приклад: якщо зазвичай у випуску новин нафту виміряють тонами, то повідомлення , де йтиметься про барелі, може сплутати споживача, який стежить постійно за темою.

У споживача інформаційного продукту телеканалу НТА не повинно залишатися жодних нез’ясованих понять.

7.4. ВИКОРИСТАННЯ ДАТ

Бажано уникати називання дати у разі, коли її можна замінити словами «у середу», «через три дні», «минулої п’ятниці», «через місяць», «трохи менше двох тижнів тому» тощо.

 

РЕЗЮМЕ

Дотримання наведених семи стандартів інформаційного мовлення дає змогу чесно, правдиво, повно і неупереджено висвітлювати те, що відбувається. Отже, ще раз – сім стандартів телеканалу НТА:

 1. Свіжість інформації
 2. Точність інформації
 3. Достовірність інформації
 4. Об’єктивність інформації
 5. Інформація подана на основі фактів, а не ставлення до них
 6. Неупередженість до подачі інформації
 7. Простота до сприйняття інформації

 

ЧАСТИНА ІІ. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТЕЛЕКАНАЛУ НТА

 1. ВІДМОВА ВІД ШОКУЮЧИХ ЧИ ШКІДЛИВИХ ДЛЯ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ МАТЕРІАЛІВ

У інформаційному продукті телеканалу НТА нема місця відвертим сценам насильства, порнографії і сексу, брутальній лайці, в тому числі – не українською мовою. Тобто всього, що може шокувати глядача. При висвітлення надзвичайних пригод чи воєнних дій, телеканал дуже обережно, уникаючи зайвого натуралізму та крупних планів, показує мерців, рани, травми. Телеканал НТА взагалі не показує сцени реального страждання, реальні тортури і страту, а також сцени знущання з тварин.

Журналісти телеканалу НТА не беруть і тим більше не оприлюднюють інтерв’ю з людьми, які перебувають у шоковому стані. Винятком з цього правила може бути лише пошук суто фактажної, надзвичайно суспільно-важливої інформації, яку в інший спосіб отримати неможливо.

Телеканал НТА не пропагує, тобто не показує у привабливому світлі, нездоровий спосіб життя (паління, пияцтво, наркоманія тощо) чи антисоціальну поведінку (це ж стосується і висвітлення кримінальної тематики).

При доборі матеріалу редактори телеканалу НТА враховують час виходу конкретного матеріалу в ефір (денний чи нічний) саме з точки зору дотримання цього принципу.

Телеканал НТА дуже обережно висвітлює небезпечні для суспільства варіанти наслідуваної поведінки, наприклад, суїцид.

Усі вищезгадані елементи можуть обережно подаватися лише за справжньої необхідності, якщо вониє невід’ємною частиною суспільно вагомої новини. Ця норма є дуже непростою у практичній роботі, оскільки часто важко визначити чітку межу між шокуючим і просто відвертим матеріалом. У всіх подібних випадках слід до подачі матеріалу в ефір консультуватися з випусковим, а в разі необхідності – з шеф-редактором.

Принцип телеканалу НТА – «Ми дбаємо про моральність нашого ефіру!»

 

 1. ПОВАГА ДО ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ

Журналісти телеканалу НТА у своїй роботі дотримуються принципу невтручання у приватне життя людей. Будь-які подробиці приватного житія можуть бути оприлюднені лише зі згоди людини.

Слід зазначити, що окремі аспекти приватного життя політиків і державних чиновників можуть і мають бути надбанням громадськості. Насамперед, йдеться про їхні персональні доходи і значні витрати, як і доходи та витрати членів їхніх родин. Телеканал НТА виходить з того, що оскільки політики і чиновники свідомо обрали собі саме такий вид занять, який має контролюватися громадою, вони таким чином дали й безумовну згоду на зняття певних обмежень з висвітлення їхнього приватного життя.

Репортаж про похорон є можливим лише за згоди родичів померлого. Винятком є лише похорон, який організується як державний захід.

Телеканал НТА вважає для себе неприпустимим інтерв’ю з родичами померлого під час поховання, і дуже обережно ставиться до інтерв’ю з родичами постраждатого. Журналісти телеканалу НТА не чинять тиск на родину загиблого чи постраждатого шляхом патрулювання біля входу до їхніх домівок чи іншого місця їхнього перебування, шляхом телефонних дзвінків, СМС-повідомлеиь, електронних листів, звернень через ефір тощо, бо поважають їхні почуття.

           Принцип телеканалу НТА: “Ми не втручаємося в чуже приватне життя!”

 1. НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ДО ОБВИНУВАЧЕНИХ

При висвітленні кримінальної та правоохоронної тематики журналісти телеканалу НТА на всіх етапах (злочин, порушення кримінатьної справи, хід слідства, затримання і арешт підозрюваних, хід судового процесу) докладають усіх зусиль до неупередженого ставлення до підозрюваних, обвинувачених, підсудних, оскільки лише вирок суду дає підставу назвати людину вивною у скоєнні злочину. Журнаїісти телеканалу НТА мають докладати всіх можливих зусиль, щоб кожного разу озвучувати точку зору підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, а в разі неможливості це зробити – принаймні, точку зору його родичів чи адвокатів.

            Принцип телеканалу НТА:”Лише вирок суду дає нам право назвати людину

            винною!”

 1. ОПРИЛЮДНЕННЯ ІМЕН ТА ІНШИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЖЕРТВ ЗЛОЧИНУ ЧИПОСТРАЖДАЛИХ

 

Оприлюднення імен живих жертв злочину, особливо коли йдеться про злочини, пов’язані з насильством проти дітей чи з сексуальним насильством, може додати цим жертвам страждань. Тому телеканал НТА йде па оприлюднення імен жертв злочину лише у тих випадках, коли повнолітня жертва погодилася на розкриття свого імені, а громадський інтерес до справи є надзвичайно великим. В разі, якщо без легального судового процесу, жертва звинувачує когось у скоєнні злочина проти неї. телеканал НТА не робить привілея до цієї людини і оприлюднює її ім’я.

Принцип телеканалу НТА: “Ми не завдаємо додаткових страждань жертвам злочину!”

 

 1. ЗАХИСТ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Журналісти телеканалу НТА розуміють, що подання ними інформації з посиланням на джерела, які не бажають, щоб їхні імена були озвучені, перекладає на них повну відповідальність за точність та достовірність такої інформації. Пообіцявши людині не розкривати її імені, журналісти телеканалу НТА повинні бути готовими, не розкриваючи джерела, відстоювати точність інформації у суді.

Подібний підхід матиме наслідком підвищення довіри людей до телеканалу НТА і до його співробітників.

Розкриття особи анонімного джерела інформації можливе лише за умови надзвичайної політичної ваги наданої інформації і з урахуванням можливих наслідків цього длятелеканалу НТА, медіа-простору країни та, власне, самого інформатора. Рішення про розкриття особи анонімного джерела ухвалює Редакційна Рада телеканалу НТА за поданням керівництва телеканалу НТА.

Принцип телеканалу НТА: “Ми до кінця захищаємо наші джерела інформації!”

 

 1. ВІДМОВА ВІД НЕЗАКОННИХ МЕТОДІВ ЗБИРАННЯ І ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Співробітники телеканалу НТА у своїй роботі не використовують незаконних методів збирання та поширення інформації. Зокрема, до таких методів відноситься несанкціоноване прослуховування або стеження за людиною. Публікувати результати санкціонованих законом прослуховування чи стеження, які було здійснено уповноваженими на це службами, телеканал НТА може лише у випадках, коли при цьому дотримано всіх формальних процедур, передбачених чинних законодавством.

Те саме стосується інших незаконних способів здобуття інформації (зйомки прихованою камерою, аудіозапис без попередження тощо). Винятком можуть бути лише гострі конфліктні ситуації, які виникають під час зйомки чи запису інтерв’ю.

Працюючи з людьми, співробітники інформаційних служб телеканалу НТА не вдаються до ошукування цих людей у будь-який спосіб. Зокрема, домовляючись про інтерв’ю, не приховують від співрозмовника мети цього інтерв’ю. Будь-яку інформацію журналісти телеканалу НТА збирають, згідно із чинним законодавством, чесно і відкрито.

У роботі журналістів телеканалу НТА не може бути випадків дзвінків людям у прямому ефірі без попередження.

Винятки з цих правил можливі лише за умови надзвичайної суспільної ваги матеріалу і неможливості отримати його у інший спосіб. Кожний такий випадок вирішується редактором, а в разі потреби – головним редактором новин. У будь-якому разі не повинно йтися про втручання у приватне життя людей.

Принцип телеканалу НТА: “Ми збираємо інформацію лише в законний спосіб!”

 

 1. ПРИДБАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Телеканал НТА зазвичай не платить грошову винагороду (гонорари) своїм джерелам. Завдання журналіста – зібрати доступну і відкриту інформацію. У виняткових випадках є припустимою оплата інформації, яка має надзвичайну суспільну вагу. Сам факт оплати інформації і сплачена сума в такому випадку оприлюднюються.

Принцип телеканалу НТА: “Ми збираємо відкриту і доступну інформацію!”

 

 1. ВІДМОВА ВІД ПЛАГІАТУ

Співробітники телеканалу НТА у своїй роботі категорично відмовляються від будь-яких форм плагіату. Будь-які чужі думки подаються лише з належним посиланням на автора. Будь-які чужі ідеї реалізуються лише за згоди автора і з посиланням на автора ідеї. Ця ж норма стосується і внутрішніх робочих відносин співробіників.

Принцип телеканалу НТА: “Ми не крадемо чужих думок!”

 

 1. ВІДМОВА ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ БУДЬ-КОГО ЗА БУДЬ-ЯКИМИ ОЗНАКАМИ

Співробітники телеканалу НТА виключають у своїй роботі і повсякденному житті ідеї ксенофобії, націоналізму, дискримінаційного ставлення до будь-кого за будь-якою ознакою.

У матеріалах телеканалу НТА вказувати на чиюсь стать, мову спілкування, національність, расу, віросповідання, походження чи політичні вподобання можна лише тоді, коли вони є необхідною складовою частиною новини і коли це не викликає заперечень тієї людини, про яку ідеться.

Принцип телеканалу НТА: “Ми не сортуємо людей за будь-якою ознакою!”

 

 1. ВІДМОВА ВІД ХАБАРІВ

Співробітники телеканалу НТА не беруть матеріальних чи інших винагород на стороні. Подарунки, послуги і пільги взамін за оприлюднення або навпаки приховування певної інформації є несумісними з етичними принципами телеканалу НТА і журналістики в цілому. Подібний випадок веде до автоматичного звільнення співробітника.

Принцип телеканалу НТА: “Ми не беремо хабарів!”

 

 1. МАТЕРІАЛИ, ЯКІ СТОСУЮТСЬЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Співробітники телеканалу НТА особливо обережні, коли матеріал потребує роботи з неповнолітніми. У цих випадках співробітники керуються законодавчою нормою, за якою зйомка та показ неповнолітніх, оприлюднення коментарів неповнолітніх є дозволеними лише за згодою батьків неповнолітнього або тих його опікунів, які в момент зйомки чи запису інтерв’ю несуть за повнолітнього відповідальність, будучи уповноваженими на це батьками неповнолітнього або ж судовим рішенням.

Готуючи матеріали, пов’язані з неповнолітніми, співробітники телеканалу НТА повинні особливо ретельно стежити за тим, щоб матеріал не заподіяв шкоди дитині.

Принцип телеканалу НТА: “Ми особливо обережні з правами дітей!”

 

 

 1. ЕМБАРГО. ОФ РЕКОРДЗ

Співробітники телеканалу НТА дотримуються ембарго, накладеного на інформацію. Структура чи людина, яка надає інформацію, але просить при цьому зберегти певне ембарго, покладається на порядність телеканалу НТА чи його окремого співробітника.

Інформація, отримана телеканалом НТА з умовою “не для оприлюднення” (“оф рекордз”), може бути оприлюднена лише за надзвичайних обставин (коли йдеться про попередження кримінального злочину або про інформацію, оприлюднення якої може запобігти значним негативним наслідкам для суспільства або окремих людей). Як правило, рішення про оприлюднення такої інформації узгоджується з керівництвом служби новин.

Принцип телеканалу НТА: “Ми поважаємо чужу довіру!”

 

РЕЗЮМЕ

Дотримання наведених вище етичних принципів дає співробітникам телеканалу НТА змогу в своїй роботі бути не лише професійними, але й чистими перед власним сумлінням. Отже, ще раз – дванадцять етичних принципів телеканалу НТА

“Принцип моральності ефіру!”

“Принцип невтручання в чуже приватне життя!”

“Принцип дотримання презумпції невинуватості!”

“Принцип толерантного ставлення до жертв злочину!”

“Принцип нерозголошення джерел інфомрації!”

“Принцип законного збору інформації!”

“Принцип збору відкритої та доступної інформації!”

“Принцип відмови від плагіату!”

“Принцип однакового ставлення до людей!”

“Принцип відмови від хабарів!”

“Принцип дотримання прав дитини!”

“Принцип поваги до чужої довіри!”

 

Частина ІІІ. СТАНДАРТИ ВЗАЄМОДІЇ І СПІВПРАЦІ ТВОРЧИХ І ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТЕЛЕКАНАЛУ НТА

 1. ЗАСАДИ ВЗАМОВІДНОСИН У КОЛЕКТИВІ

Відносини у всіх підрозділах телеканалу НТА будуються на повній довірі між членами колективу. Телеканал НТА виходить з того, що професійна планка є настільки високою, що тут працюють лише достатньо досвідчені професіонали, яким нема потреби пояснювати цінність ретельного і професійного ставлення до своєї роботи.

Телеканал НТА виходить з того, що кожний співробітник є свідомим принципів та стандартів роботи і ретельно та добросовісно виконує свої посадові обов’язки. Тому, коли у Редакційному Статуті йдеться, наприклад, про перевірку інформації, мається на увазі підвищення якості матеріалу, а не недовіра редактора до репортера чи навпаки.

Основним принципом взаємовідносин між співробітниками телеканалу НТА є взаємоповага, тому що кожний співробітник, незалежно від посади, є цінним як яскрава особистість, крім своїх службових обов’язків розуміє цінність своєї суспільної місії і є тим, хто вже сьогодні простягне руку допомоги будь-кому з колег.

Будь-які конфліктні ситуації між співробітниками мають розв’язуватися завдяки добрій волі сторін конфлікту і прагнення цей конфлікт владнати. Будь-який конфлікт може бути владнано шляхом широкого обговорення з колегами або без такого обговорення, якщо воно не є необхідним.

Для дотримання максимальної оперативності у роботі всі працівники телеканалу НТА перебувають у стані постійної співпраці один з одним.

 

 1. ПРИНЦИПИ РЕДАГУВАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Процес редагування журналістських матеріалів на телеканалі НТА покликаний насамперед тому, щоб пересвідчитися, що в матеріалі дотримано всіх стандартів та норм, яких дотримується телеканал НТА.

Редагування журналістського тексту в жодного разі не повинно спотворювати основний зміст новини. Редагуючи журналістський текст, головний редактор стежить за дотриманням наступних позицій:

 • суть новини викладено точно і повно, є всі належні бекграунди,
 • інформація в матеріалі не є застарілою,
 • є всі необхідні посилання на джерела інформації, ці джерела є компетентними,
 • дотримано балансу думок,
 • факти чітко відокремлені від суб’єктивних думок,
 • інформацію викладено простою, зрозумілою і грамотною мовою,
 • матеріал є логічно несуперечливим,
 • експертні оцінки зроблені кращими, різними, незалежними експертами,
 • в матеріалі нема елементів, які можуть шокувати споживача,
 • При редагуванні інтерв’ю дотримуються таких правил:
 • запитання та відповіді редагуються без спотворення первинного змісту,
 • запитання та відповіді, які пролунали водному контексті, не використовуються в іншому,
 • відповідь на запитання не може подаватися як відповідь на інше запитання.

Редагування – процес, який базується на діалозі редактора із автором матеріалу, тому будь-яка правка повинна бути повністю узгоджена між ними.

 

 1. ЦЕНЗУРА

Втручання в журналістський матеріал поза межами викладених вище принципів редакторської правки, особливо в наказовому порядку, є цензурою.

Якщо журналістський матеріал зроблено у відповідності до цього Редакційного Статуту, а його створення від початку було погоджено з редактором, не існує застережень щодо видачі його в ефір. Матеріал може не потрапити до ефіру з прозорих і зрозумілих причин (брак часу в ефірі, різка зміна ситуації тощо). Жодні інші обставини, зокрема, погрози чи накази, не можуть бути аргументом до того, щоб журналістський матеріал не потрапив до ефіру. Такі спроби є цензурою.

Про будь-які спроби втручання в роботу журналіста з боку зовнішніх сил, Редакційної  Ради або інших працівників телеканалу НТА інформаційна редакція має право повідомити в ефірі у найближчому випуску новин.

Даний Редакційний Статут повністю відображає редакційну політику телеканалу НТА, є обов’язковим до виконання та повинен стати своєрідним дороговказом для праці всіх творчих працівників телеканалу НТА. Даний Редакційний Статут затверджений Редакційною радою 23 квітня 2015 року на засіданні Редакційної ради згідно протоколу № 1 від 23/04/2015 р.


Вподобати НТА