Andrzej Duda

Kijów, Ukraina, 23.08.2021. Prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkaj¹cymi na Ukrainie Polakami oraz z cz³onkami Zarz¹du Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Polskich na Ukrainie, w Ambasadzie RP w Kijowie, 23 bm. Prezydent Duda przebywa z wizyt¹ na Ukrainie, gdzie bierze udzia³ w Szczycie Platformy Krymskiej oraz obchodach Dnia Niepodleg³oœci Ukrainy. (amb) PAP/Leszek Szymañski

31

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "Пряма мова Львова"

Коментарі